Dagelijks bestuur
Naam Emailadres Telefoonnummer

Voorzitter en penningmeester
Dhr. Jan Fisscher sammyjean278@hotmail.com 045-545 15 54
Secretaris Mw. Jos Henssen   ssiillhhooff@hotmail.com 045-542 89 41
Algemeen Bestuurslid    John Morshinkhof n.v.t. 045-525 67 24