Lid worden van de Stichting Nazorg Hartpatiënten Kerkrade-Landgraaf

● De jaarlijkse bijdrage die onze leden betalen bedraagt € 12,50 per jaar
● Voor partners/echtparen bedraagt het lidmaatschap € 20,00 per jaar

Steun ons en wordt lid of donateur, iedere financiële bijdrage is van harte welkom. U hoeft niet perse hartpatiënt te zijn, iedereen mag lid worden.

Er zijn zorgverzekeraars die het lidmaatschap van de patiëntenvereniging deels maar ook helemaal vergoeden. Vraag naar de voorwaarden.

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen of een mail te sturen naar: snh@os-hats.nl en uw eigen bijdrage over te maken op Rabobank NL17 RABO 0125 2303 38 van de STG. Nazorg Hartpatiënten Kerkrade, onder vermelding van ‘contributie’. Nadat wij uw bijdrage hebben ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging via de mail.

Ledenvoordeel
● Lotgenotencontact
● Er wordt een lotgenotencontact (“Lucht uw hart”) georganiseerd als ( voormalige) hartpatiënt hierom vragen.
● Ontspanning
● Sportavond en yoga (wekelijks), zwemmen (meerdere keren per week), wandelen (meerdere keren per jaar). Een keer per jaar een culinaire middag of barbecue kan zijn in combinatie met een wandeling, jaarlijks de Nieuwjaarsbijeenkomst/borrel en de Algemene Leden Vergadering.
● Er worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met o.a. cardiologen, therapeuten, verpleegkundigen of een apotheker.
● Meerdere keren per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief “Ós Hats”.
● Meerdere keren per jaar ontvangt u het tijdschrift Vida van de Hart en Vaatgroep.
● Er zijn zorgverzekeraars die het lidmaatschap van de patiëntenvereniging deels maar ook helemaal vergoeden. Vraag naar de voorwaarden.